De toekomst van het leraarschap

Onderwijs is altijd onderwerp van debat. Volgens de een is het een groot probleem – volgens de ander juist de oplossing van alle problemen. Ook over leraren bestaan verschillende meningen. Volgens de een is het beroep aan inflatie onderhevig en is kwaliteit ver te zoeken. Volgens de ander zijn leraren juist de nieuwe helden: ze moeten hun leerlingen immers voorbereiden op een onzekere toekomst. Maar hoe zit het eigenlijk met de toekomst van het leraarschap?
In het najaar van 2010 bogen acht ervaren docenten zich over de vraag hoe hun beroep er over tien jaar uit zou kunnen zien. In het kader van hun opleiding Professioneel Meesterschap beschreven ze trends in onderwijs en samenleving. Ze ontdekten tegengestelde bewegingen. Er zijn aanwijzingen dat docenten meer zeggenschap gaan krijgen, maar tegelijkertijd neemt de overheid meer regie. En wat leerlingen betreft: de samenleving vraagt om betaalbare leerarrangementen, maar die moeten wel recht doen aan individuele verschillen. Deze twee tegenstellingen beschreven ze in een assenstelsel. De verticale as gaat over sturing: ligt die over tien jaar vooral bij de (Europese) overheid, of zullen leraren juist de regie naar zich toe halen? De horizontale as beschrijft de positie van de leerling: wordt die vooral consument – afnemer van een gestandaardiseerd leerarrangement, of raakt de leerling als prosumer juist meer betrokken bij zijn eigen leerproces? Het assenstelsel levert kwadranten op: vier mogelijke scenario’s voor de toekomst van het leraarschap.


Lees verder...
De toekomst van het leraarschap

Onderwijs is altijd onderwerp van debat. Volgens de een is het een groot probleem – volgens de ander juist de oplossing van alle problemen. Ook over leraren bestaan verschillende meningen. Volgens de een is het beroep aan inflatie onderhevig en is kwaliteit ver te zoeken. Volgens de ander zijn leraren juist de nieuwe helden: ze moeten hun leerlingen immers voorbereiden op een onzekere toekomst. Maar hoe zit het eigenlijk met de toekomst van het leraarschap?
In het najaar van 2010 bogen acht ervaren docenten zich over de vraag hoe hun beroep er over tien jaar uit zou kunnen zien. In het kader van hun opleiding Professioneel Meesterschap beschreven ze trends in onderwijs en samenleving. Ze ontdekten tegengestelde bewegingen. Er zijn aanwijzingen dat docenten meer zeggenschap gaan krijgen, maar tegelijkertijd neemt de overheid meer regie. En wat leerlingen betreft: de samenleving vraagt om betaalbare leerarrangementen, maar die moeten wel recht doen aan individuele verschillen. Deze twee tegenstellingen beschreven ze in een assenstelsel. De verticale as gaat over sturing: ligt die over tien jaar vooral bij de (Europese) overheid, of zullen leraren juist de regie naar zich toe halen? De horizontale as beschrijft de positie van de leerling: wordt die vooral consument – afnemer van een gestandaardiseerd leerarrangement, of raakt de leerling als prosumer juist meer betrokken bij zijn eigen leerproces? Het assenstelsel levert kwadranten op: vier mogelijke scenario’s voor de toekomst van het leraarschap. Wat zou er gebeuren als docenten en leerlingen samen gaan bepalen hoe het onderwijs er uitziet? Wat zou er gebeuren als docenten het voor het zeggen krijgen en leerlingen vooral kritische klanten zijn? Wat zou er gebeuren als het onderwijs wordt aangestuurd door de overheid in een wereld waarin leerlingen investeren in hun eigen marktwaarde? Wat zou er gebeuren als leerlingen hun leerpakket samenstellen om tot Europees vastgelegde eindtermen te komen?

Acht trends
Op basis van een brainstorm en gevoed door de publicatie Trends Shaping Education 2008 van de OECD zijn 8 trends geïdentificeerd die impact zullen hebben op het beroep van leraar in 2020. Deze trends zijn geordend op basis van een inschatting van de impact die ze zullen hebben op het beroep van de leraar en een inschatting van de (on)voorspelbaarheid van de trend.

Lees verder...

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional