Every20.40

De leerling als “prosumer”

Het woord “prosumer” is een samentrekking van “producer” en  “consumer” en dat is precies wat er hier wordt bedoeld. Als consumer gaat de leerling op zoek naar informatie, kennis en adviezen. Als producer verwerkt hij deze kennis tot een product. Het resultaat hiervan deelt hij met anderen. Zowel leerlingen als CT’ers nemen dit mee in een portfolio. De aldus verworven kennis wordt weer gebruikt als informatie voor andere leerlingen, waarmee de cirkel rond is.   


Figuur1: Prosumer-cirkel Prosumer-cirkel
Leerlingen werken in communities aan leervragen. De leervragen worden samen met de CT’ers opgesteld. Om deze leervragen te beantwoorden kunnen leerlingen een keuze maken uit diverse mogelijkheden. De leerling kan dit bijvoorbeeld doen door het werken aan groepsopdrachten, bezoeken van workshops, het werken aan opdrachten voor universiteiten, bedrijven of peers. De CT’er begeleidt de leerlingen bij het vinden van informatie, hij zorgt dat er voldoende betrouwbare informatie is waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Deze “communities of learners” hebben als uitgangspunt dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. De leerling denkt mee in het uitbreiden van zijn kennis en draagt zelf materiaal of kennis aan om op voort te bouwen.  Dit is een vergaande vorm van sociaal constructivisme en heet: “Collaboratief Constructivisme”.

Collaboratief Constructivisme

De definitie van het Collaboratief Constructivisme is als volgt: De constructivistische theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf. We leren door nieuwe kennis te verbinden aan wat we al weten. Het samenwerken in groepen maakt daar een groot onderdeel van uit: de leerling leert op informele wijze in communities en netwerken, met een duidelijke invloed van de sociale media. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige generatie leerlingen niet alleen digitaal vaardig zijn, maar zij denken en leren  ook minder lineair, ze zijn visueel ingesteld, sociaal, betrokken en gericht op samenwerking. Het Collaboratief Constructivisme sluit hier goed op aan.
Naast kennis wordt er ook veel tijd besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden. De leerlingen werken vaak samen  aan het oplossen van problemen. De communities  volgen hierin hun eigen weg en een klein CT-team begeleidt hen daarbij. Doordat er meerdere CT’ers rondlopen in een ruimte waar verschillende communities aan het werk zijn, zijn er meer mogelijkheden voor individuele begeleiding.


Curriculum
Leerlingen werken in principe niet aan losse vakken, behalve als zij deze als ondersteuning nodig hebben bij het oplossen van hun vraagstelling. De leergebieden waaraan wordt gewerkt worden in het CT-team vastgesteld. Leerlingen volgen niet op hetzelfde moment de verschillende leergebieden, maar de CT’er waakt er wel voor dat elke leerling via de leervragen alle leergebieden behandeld. Dit is meteen de grootste en moeilijkste opgave voor elke CT’er.  De borging van de kwaliteit vindt plaats in de maatschap en in de samenleving. Aan het einde van de opleiding is namelijk duidelijk waar de leerling staat, wat hij kan en welke bijdrage de school daaraan heeft gehad. Deze resultaten zijn transparant en geven dus een goed beeld van de kwaliteit in de maatschap.
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional