Wisdom of Crowds; Professional in the lead en de leerling als prosumer.
Docenten en managers zijn eigenaar van hun school. Er wordt gewerkt in maatschappen en community’s of learners. Community tutors hebben een rol als docent, maar hebben ook MT taken. Deze Community tutors bepalen in hun maatschap (gezamenlijk) het curriculum van het onderwijs.
Docenten en leerlingen leren van elkaar; kennis wordt uitgewisseld en gedeeld: wisdom of crowds. Leerlingen werken individueel of in groepen op hun eigen niveau/level. De digitale wereld en de media spelen een belangrijke ondersteunende rol bij het leren. Scholen zijn dankzij enorme investeringen in het onderwijs zowel fysiek als digitaal goed ingericht.

Scenario 1 in pdf
Dat we een veelbewogen decennium achter de rug hebben is niet nieuw; de samenleving is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De grootste verandering is veroorzaakt door het “crowdsourcen”, een term die we in 2010 nog maar nauwelijks gebruikten  en inmiddels voor elke vijfjarige bekend is.
Crowdsourcen Met crowdsourcen wordt bedoeld het inzetten van je publiek als bron van informatie, met als doel het  opdoen van kennis, ideeën en nieuwe netwerken.

Lees verder...

Tot voor kort het boegbeeld van een scholengemeenschap, straks weer aan het werk om CT’ers te begeleiden en lessen te verzorgen. Van der Hilst was directeur van een vooraanstaand instituut om aankomende docenten te trainen en is straks terug bij af.  Hij startte als docent en eindigt als docent.
Twee jaar terug gaf Van der Hilst plotseling aan over te willen stappen naar een baan als docent, tegenwoordig CT’er geheten. Een paar korte vragen zijn aan hem gesteld over zijn beweegredenen.

Lees verder...

17 oktober 2020

Leerlingen en CT’ers in Tilburg vierden vandaag feestelijk de officiële opening van hun nieuwe WoC instituut. Op het programma staat een activitytour voor leerlingen, onthulling van een kunstwerk, toespraken, een nieuw schoollied en natuurlijk rondleidingen voor belangstellenden, mensen  uit de nabije omgeving en ouders. De digitale community van het nieuwe WoC werd druk bezocht met een hitrate van 20.001 bezoekers per uur vanuit heel Europa.
Nieuw WOC instituut2

Lees verder...

Translation in mind

Het woord “prosumer” is een samentrekking van “producer” en  “consumer” en dat is precies wat er hier wordt bedoeld. Als consumer gaat de leerling op zoek naar informatie, kennis en adviezen. Als producer verwerkt hij deze kennis tot een product. Het resultaat hiervan deelt hij met anderen.

Lees verder...

De initiële lerarenopleiding voor elke CT’er is een academische bachelor-opleiding . Deze opleiding is gericht op het behalen van een onderwijsbevoegdheid. Tijdens de opleiding werkt de aankomende CT’er aan de ontwikkeling van verschillende competenties. Dit gebeurt zowel in de opleiding als in de praktijk; de WoC-maatschappen zijn door hun integratie van onderwijs en praktijkgericht onderzoek een ideale plek daarvoor. Met deze bachelor-graad kan de CT’er lesgeven in de (pré) Basic en de Advanced Levels.
Professionele Leercirkel

Lees verder...
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional