Bricks
Sinds de invoering van de edu-ondernemingen in 2012 is het hard gegaan. Leren is meer geworden dan het lezen uit een boek of het krijgen van uitleg van een docent. Vakken bestaan niet meer maar zijn vervangen door bricks. De edu-ondernemers hebben zich de taak gesteld om van onderwijs een belevenis te maken. 
Bricks zijn competentieontwikkelende individuele lesprogramma’s afgestemd op de ontwikkeling en talenten van de leerlingen. Bricks worden ontworpen door de edu-ondernemer, die uitermate goed toegerust is om van iedere brick een leerervaring en een belevenis te maken. Waar het om gaat is talentontwikkeling, proberen het beste uit de leerling te halen op een zo hoog mogelijk niveau. De beleveniseconomie heeft grote invloed gehad op onze tegenwoordige kijk op leren. Om jongeren succesvol te benaderen is het een voorwaarde geworden dat zij leren ervaren als een betekenisvolle belevenis.

 Onderwijs is een betekenisvolle belevenis als het:

  • je emotioneel raakt,
  • al je zintuigen erbij betrekt,
  • uniek is en persoonlijke waarde heeft,
  • uitdaagt te participeren.

Naar school gaan is een combinatie van leren en vrijetijdsbesteding geworden, het zogenoemde ‘multi-leisure’ , waarbij bet beste van leren en vrije tijd gecombineerd wordt. In tegenstelling tot de maatschappij van de vorige eeuw waar privacy en vrije tijd een groot goed was, is met de komst van de social media een transparantie ontstaan waarbij de grenzen tussen vrije tijd en leren vervaagd zijn. Door middel van moderne middelen zoals 3D-gaming , animatiefilms waarin de leerling een rol spelen in een virtuele wereld of talentshows, worden belevenissen gecreëerd. Een brick kan ook een vorm hebben van een programma zoals populair in het jaar 2010, "op zoek naar Evita" en Mary Poppins. Nu kan iedereen ervaren wat het is om de hoofdrol te spelen. Talen leer je in een brick met een cultuurbelevenis. In een virtuele omgeving kan je deelnemen aan het dagelijks leven van een andere persoon in een andere cultuur. Zo leer je de taal op een natuurlijke en authentieke manier.
Verplichte bricks voor elke leerling zijn de kernbricks Nederlands, Engels en wiskunde. Vooral de edu-ondernemers van IkScool slagen erin van deze bricks een betekenisvolle belevenis te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de 3D game Wizzkid waarin de leerling gedreven wordt om steeds moeilijkere wiskundige formules op te lossen. De nieuwe benadering van leren heeft ons land betere leerprestaties opgeleverd blijkt uit het PISA rapport van 2018. De dalende lijn op de terreinen rekenen/wiskunde en science ( de bètavakken) van 2009 is omgezet in een stijgende lijn.

Leerlingen gaan met hun afgeronde bricks naar de centrale onderwijscommissie binnen de edu-onderneming. Deze bestaat uit 4 onafhankelijke edu-ondernemers die kwaliteit en niveau bewaken. Na goedkeuring van hun leerprestatie kan de leerling naar het volgende niveau doorstromen.


Brick 2020 award


Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional