Vacature voor Edu-ondernemer
De kernkwaliteiten van een edu-ondernemer 2020 zijn:

Passie: De edu-ondernemer van 2020 heeft passie voor zijn beroep. Hij heeft veelzijdige talenten, is creatief, enthousiasmeert, inspireert, daagt uit en prikkelt leerlingen. De edu-ondernemer is een onderzoeker, zelfstandig ondernemer, leraar en een deskundige op zijn vakgebied. Hij ontwikkelt bricks en zet deze op de markt in een edu-onderneming .
Talenten ontwikkelen: Hij heeft oog voor de individuele talenten van zijn leerlingen en is alert op de sociale en culturele achtergrond. De meervoudige intelligenties van Koffeman verwerkt hij in zijn onderwijs om elke leerling op diens talent/intelligentie aan te spreken.
De leerling met specifieke leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen begeleidt hij naar de study- advisor.
Imagineering: Om jongeren succesvol te benaderen is het belangrijk dat je ze aanspreekt. Een edu-ondernemer maakt gebruik van alle moderne technische communicatiemogelijkheden en allerlei zaken die tot de beleveniswereld van de jongere horen zoals interactieve serious games, driedimensionale films, virtual reality en cybercafes . Het samensmelten van fysiek, mentale en digitale ruimtes krijgt hierdoor gestalte.
Medemerker te zijn: De edu-ondernemer enthousiasmeert zijn collega's en is een vraagbaak voor zijn vakgebied. Hij maakt deel uit van verschillende professionele netwerken nationaal en internationaal. Door zijn actieve bijdrage aan het merk van de edu-onderneming, bijvoorbeeld IkScool, is hij veranderd van medewerker naar "medemerker''. Hij onderschrijft de kernwaarden van zijn organisatie en merk en draagt deze uit in woord en gedrag.
Kwaliteit: Hij heeft een academische onderwijsbevoegdheid en is lid van de edu-beroepsvereniging. Voor de edu-ondernemer gelden er tegenwoordig strenge eisen om in het beroepsregister te mogen blijven staan. Scholing, ervaring en evaluatiegegevens van de leerling worden bij deze beoordeling meegenomen.
Van elke edu-ondernemer wordt verwacht dat hij een bijdrage levert aan kwaliteitsbewaking of beleidsontwikkeling. Taken zoals bijvoorbeeld binnen de beroepsvereniging, Nederlandse Mededinging Autoriteit voor Onderwijs of de onderwijscommissie vormen minimaal 5% van zijn weektaak.
Het doen en meewerken aan onderzoek is een belangrijk instrument bij de kwaliteitsbewaking. In samenwerking met de universiteit doet de edu-ondernemer onderzoek naar nieuwe bricks, probeert deze uit en evalueert ze. Bij het  ontwikkelen van bricks maakt hij gebruik van de website www.brickskwaliteit.nl waar resultaten van (in)effectieve bricks te vinden zijn.


Edu ondernemer 2020Na de veranderingen in het onderwijssysteem in 2012 is het beroep leraar veranderd in edu-ondernemer. De edu-ondernemer is een zelfstandig ontwerper en uitvoerder, die zijn producten via verschillende edu-ondernemingen aanbiedt. Om als zelfstandige te mogen werken is hij geregistreerd in het beroepsregister van de beroepsvereniging. Alleen academisch geschoolde edu-ondernemers worden toegelaten tot het register.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van elke edu-ondernemer. Deze moet zijn 10 studiepunten gehaald hebben; een positieve 360 graden feedback overleggen; positieve evaluaties van zijn bricks door de leerling laten zien en een verslaglegging van zijn onderzoeksresultaten.  De criteria van al deze onderdelen liggen vast. Als de edu-ondernemer voldoet aan alle criteria dan krijgt hij het keurmerk edu-master. Daar waar de beroepsvereniging constateert dat het vereiste niveau of resultaat niet gehaald wordt, wordt scholing vereist. Mocht na een jaar het gewenste niveau of resultaat niet zijn gehaald dan wordt de edu-ondernemer (tijdelijk) uit het beroepsregister gehaald. Dit betekent dat hij geen bricks meer mag ontwerpen en uitvoeren. De edu-ondernemers die hiermee te maken krijgen gaan hierna vaak als study-advisor aan de slag. Bij de verandering in 2012 hebben veel leraren al voor de rol van study advisor gekozen omdat zij niet voldeden aan de eisen. De rol van leraar is namelijk gesplitst in de intellectuele ontwikkeling voor de edu-ondernemer en de emotionele ontwikkeling van de leerling voor de study-advisor.  De study-advisor volgt de leerling in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling; biedt hem studiebegeleiding;  helpt hem bij het maken van (studie) keuzes; begeleidt de leerling bij specifieke leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Een leerling krijgt op 12 jarige leeftijd een study-advisor toegewezen. Deze begeleidt hem in principe zijn hele onderwijstraject zodat er ook een emotionele band kan ontstaan.

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional