individueel leertraject

 

Op twaalfjarige leeftijd zet de jonge consument zijn eerste stappen in de wereld van de edu-onderneming. Voor elke leerling wordt een individueel leertraject uitgestippeld door zijn study-advisor in samenspraak met zijn ouders. Dit gebeurt op basis van de sinds 2011 verplichte eindtoets.  Het streven van oud minister Bijsterveldt om tot de top vijf van de PISA ranglijst te stijgen heeft er toe geleid dat de leraren leading zijn geworden voor het onderwijs. Hiervoor zijn scholen omgevormd tot edu-ondernemingen in 2012.  Dit betekent dat leraren de doelen voor het onderwijs zijn gaan bepalen en als beroepsgroep de kwaliteit zijn gaan bewaken. Na deze  onderwijshervorming zijn de vakken afgeschaft en vervangen door bricks. Bricks zijn competentie-ontwikkelende individuele lesprogramma’s afgestemd op de ontwikkeling en talenten van de leerling. Na de keuze van een brick vindt er een intake gesprek tussen de edu-ondernemer ( de vroegere leraar) en de leerling plaats. De edu-ondernemer maakt een offerte en daarna beslist de leerling in samenspraak met zijn ouders met welke aanbieder zij in zee willen gaan.
Het onderwijssysteem kent op dit moment drie aanbieders; IkScool, Hemarkt en de E-factory. Vanwege de heersende marktwerking in het onderwijs worden de verschillen in het huidige onderwijssysteem voornamelijk door financiën bepaald. IkScool is op dit moment de duurste aanbieder en kenmerkt zich door individueel,  innovatief, internationaal, inspirerend en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Zij volgen de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet en maken gebruik van de nieuwste technologieën. Hemarkt hanteert scherpe prijzen voor een kwalitatief goed product, maar hierbij is sprake van massamaatwerk. De leerling kan zijn individuele route volgen maar de bricks zijn gestandaardiseerd. De E-factory vraagt geen financiële bijdrage van ouders omdat zij volledig door het bedrijfsleven en door de overheid gefinancierd worden. Zij bieden bricks aan die gericht zijn op het verwerven van competenties binnen goedkopere leersettings zoals skillslab situaties en stages. Kennis wordt veelal aangeboden in e-learning pakketten die de leerling zelfstandig moet doornemen.
Alle leerlingen volgen verplicht onderwijs in een edu-onderneming tot hun 18e jaar. Bricks zijn er op 6 niveaus. Voor leerlingen geldt er dat er gestreefd wordt naar een startkwalificatie op niveau 2 en dat het flexibel switchen tussen niveaus altijd mogelijk is. De startkwalificatie kan behaald worden als de kernbricks Nederlands, Engels, wiskunde  (op niveau 2) voldoende zijn afgesloten met daarbij 3 beroepsgerichte bricks. Het stapelen van bricks is niet meer leeftijdsgebonden maar is onderdeel van iemands life-long learning programma. Populaire bricks bij ouderen zijn cultuur, filosofie en assertiviteit.
Om de leerprestaties te verhogen zijn in het systeem van de edu-ondernemingen de rollen ten aanzien van het leren en de sociaal emotionele begeleiding van de leerling gesplitst. De edu-ondernemer richt zich op het leerproces en talentontwikkeling van de individuele leerling. En de study-advisor is de pedagogische begeleider die de maatschappelijke taak van de vroegere docent heeft overgenomen.

De edu-ondernemers zijn zelfstandig opererende docenten. Zij zijn ontwerpers en uitvoerders van de bricks. Elke edu-ondernemer is geregistreerd bij de beroepsvereniging van edu-ondernemers. De beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit van de edu-ondernemer en de door hem geproduceerde bricks. De Nederlandse Mededinging Autoriteit voor Onderwijs, bestaande uit leden van de beroepsvereniging, controleert de edu-ondernemingen. Deze is naar aanleiding van het recentelijk verschenen Onderwijsrapport in het leven geroepen door de beroepsvereniging. De laatste jaren zijn er een aantal gevallen van fraude met gegevens bekend geworden en dit is slecht voor het imago van de beroepsgroep en het onderwijs in zijn algemeenheid.

Onderzoekrapport: evaluatie van een veranderd onderwijssysteem
onderwijsraadAmsterdam
In maart 2020 heeft het onafhankelijke adviesorgaan voor het onderwijs en de edu- ondernemers “de Onderwijsraad” haar onderzoeksrapport “Evaluatie van een veranderend onderwijssysteem” gepresenteerd. In dit rapport wordt ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs en de veranderingen die door de marktwerking in het onderwijs zijn ontstaan. Het is in de periode 2010 – 2020 geweest dat de overheid zich definitief heeft teruggetrokken uit het onderwijs en decentralisatie heeft plaats gevonden. De rol van de overheid is steeds meer op de achtergrond geraakt zo concludeert de raad. Dit resulteerde in positieve ontwikkelingen binnen de sector zelf, zoals het tot stand komen van het beroep edu-ondernemer. Er zijn ook nog verbeterpunten. Zo is het toezicht op de kwaliteit en inhoud van dit onderwijs meer en meer overgelaten aan de beroepsgroep zelf. De beroepsvereniging van Edu- ondernemers heeft er wel oog voor maar op dit vlak valt nog een professionaliseringslag te slaan. De kwaliteit van het onderwijs is op dit moment zeer divers. Door individualisering en marktwerking is er steeds meer een tweedeling ontstaan tussen leerlingen die goed kunnen leren en wiens ouders het instapgeld van de IkScool kunnen betalen en leerlingen die minder goed kunnen leren en wiens ouders over minder financiële middelen beschikken. Die kinderen zijn aangewezen op de edu-ondernemingen en edu- ondernemers die kwalitatief minder goed onderwijs aanbieden. Daarmee is de tweedeling in de samenleving steeds meer een feit.
Het zijn de edu-ondernemers die zelfstandig binnen een edu-onderneming invulling geven aan het onderwijs. Scholen hebben in 2020 een management waarbij de directeur van de edu-onderneming altijd marketing in zijn pakket heeft. Het bovenaan komen in lijstjes in de media over de beste edu-onderneming van het land, is belangrijk. Het is daarbij niet de eerste keer dat er door het naar buiten brengen van foutieve gegevens de verkeerde scholen bovenaan hebben gestaan. Binnen de beroepsgroep zal daarom een sterkere onafhankelijke organisatie opgericht moeten worden om hier toezicht op te houden. De raad adviseert hiervoor een Nederlandse Mededinging Autoriteit voor Onderwijs (NMAvO) op te richten. Deze NMAvO zou dan scherp in de gaten moeten houden of er geen foutieve gegevens naar buiten worden gebracht . Zij controleert de administratie van de edu-ondernemingen, daar waar nodig worden boetes opgelegd. De NMAvO rapporteert haar bevindingen aan de beroepsgroep en in de media zodat er transparantie over resultaten ontstaat.
De beroepsgroep heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan en er is daarom een keurmerk voor edu-ondernemers gecreëerd namelijk de edu-master. De beroepsgroep heeft een aantal criteria opgesteld waar een edu-ondernemer aan zou moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. De raad heeft echter opgemerkt dat de toetsing en controle nog te wensen overlaat.
Samenvattend de aanbevelingen van de raad

  • Verminder kwaliteitsverschil tussen edu-ondernemers door beter toezicht en stimuleer de doorstroming naar edu-master.
  • Voorkom tweedeling in de samenleving door ondermaats onderwijs en probeer de kwaliteitsverschillen te verkleinen. Meer kinderen zouden in aanmerking moeten komen voor een beurs als de financiële middelen ontbreken.
  • Richt een Nederlandse Mededinging Autoriteit voor Onderwijs (NMAvO) om het verstrekken van foutieve informatie tegen te gaan.
  • Zorg voor transparantie door de bevindingen van de NMAvO rechtstreeks aan de beroepsgroep en de media te rapporteren.
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional