lerende samenlevingEen lerende samenleving
Nederland is uitgegroeid tot een lerende samenleving kunnen we met trots vaststellen. Talenten worden opgespoord en ontwikkeld. Competenties, waar en hoe ook verworven, worden door de lerende samenleving erkend. Het aantal laaggeschoolden op de arbeidsmarkt is in 2020 met de helft verminderd. Het aantal jongeren dat onderwijs volgt op brick niveau 6 (hoogst haalbare) stijgt elk jaar met 5 %. Op de PISA ranglijst is Nederland gestegen naar de zevende plaats voor wiskunde. De publieke opinie over de kwaliteit van het onderwijs is geheel veranderd sinds de leraar zijn professionele verantwoordelijkheid heeft genomen. Scholen zijn nu veranderd in professionele door docenten geleide ondernemingen.  Deze omvorming naar zogenaamde edu-ondernemingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede resultaten. Een edu-onderneming geeft je een beleving met gepersonaliseerde informatie, entertainment, leren en werken gecombineerd, en is een garantie voor goed onderwijs. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft het Ministerie van Onderwijs  sinds 1 september 2020 haar naam veranderd in het Ministerie van Inspiratie, Motivatie en Ontwikkeling. Hun controlerende en sturende taken hebben zij hierbij helemaal overgedragen aan de edu-ondernemers.

netwerkEen netwerk samenleving
Afgelopen jaren hebben we in onze samenleving te maken gehad met mondialisering, individualisering en flexibilisering. Dit heeft geleid tot onze netwerksamenleving waarin het individu en de individuele beleving centraal staan. Mensen vinden elkaar op een andere manier dan 10 jaar geleden. Open netwerken zorgen nu voor actuele informatie. We leven in een connected world waarin apparaten met ons meedenken. Onze koelkast meldt als de melk op is en de programmering van de tv is aangepast aan de persoonlijke voorkeur. Vrienden ontmoeten we regelmatig in onze virtuele ruimtes. Ontmoeten kan dan ook altijd en overal.

grijs  Een grijze samenleving
Momenteel is 19, 2 % van de totale bevolking 65 jaar en ouder. Deze senioren maken duidelijker hun wensen en behoeften kenbaar dan in het verleden het geval was. Dit geeft andere problemen dan 10 jaar geleden. Zo voldoen niet alle verpleeg -en verzorgingshuizen aan de huidige eisen. Tevens is de roep om maatwerk in de zorg groot. Om de kosten voor de gezondheidszorg in de hand te houden is de afgelopen jaren een aantal ingrijpende maatregelen getroffen. De mantelzorg heeft een officiële status gekregen en wordt erkend als arbeid. De investeringen van de overheid op nieuwe technologie werpt zijn vruchten af. Een dementerende oudere kan nu met het nieuwe systeem Watch geheel zelfstandig thuis blijven wonen. Dit systeem zorgt voor bewaking, gezelschap en zorg. Technologie kan er nu voor zorgen dat een oudere zich niet eenzaam voelt, zich nog ontwikkelt en zelfs nog functioneel kan zijn voor de samenleving.
ikEen IK samenleving
De Nederlander van tegenwoordig komt op voor zijn rechten, houdt zijn eigenbelang goed in de gaten en laat horen waar hij mee bezig is. Individuele verantwoordelijkheid, veiligheid en vrijheid zijn de kernbegrippen in de maatschappij geworden na 3 rechtse kabinetten. Het eigen gezin is het belangrijkste netwerk. Mensen spelen een actieve rol bij zaken en gemeenschappen die hen direct raken.

Grenzeloze ouders


 

 

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional