De deelnemer meldt zich in eerste instantie bij de lokale EDU-onderzoeker, die op basis van onderzoek de leerstijl en eventuele leervoorwaarden van de deelnemer vaststelt. Deze leergegevens worden vastgelegd in de zogenaamde leerparameters en worden bijgeschreven bij het kenniskapitaaldossier van de deelnemer op de Europese kennisbank.

Los van dit proces stelt de kenniseconoom de maatschappelijke behoefte vast en plaatst ook hij deze gegevens in de Europese kennisbank, zodat EDU-ondernemers kunnen bepalen waar ze onderwijspakketten voor moeten ontwerpen.

KENNIS GRAFIEK

Iemand met veel talent om leraar te worden, kan gezien de maatschappelijk behoefte beter een onderwijspakket voor vertaler, manager of econoom kiezen. Dat levert hem meer memes op zijn kennisrekening en dus een hogere marktwaarde op.

In het leerhuis stelt de EDU- planner voor de deelnemer het optimale leertraject samen. Hiervoor interpreteert de EDU-planner de leerparameters van de kenniskapitaalrekening van de deelnemer en de maatschappelijke behoefte op dat moment. Door dit te combineren met de interesses van de deelnemer kan de EDU-planner het optimale leertraject voor deze deelnemer vaststellen. Op basis van dit optimale leertraject worden in een leerhuis de leerpakketten voor deze deelnemer aangeschaft. Leren kan overal, op het werk, thuis, op vakwerkplaatsen en in leerhuizen.

Zorginspecteur ontwerpt pakket Veilige Woonomgeving

Utrecht - Omdat het steeds meer voorkwam dat het gezin van het kind niet goed uit de zorgcheck kwam en er teveel kinderen aangewezen waren op opvang in de leerhuizen, besloot zorginspecteur Erik Schippers een onderwijspakket ‘Veilige woonomgeving’ samen te stellen. “Als we de zorgcheck uitvoeren, kijken we of er binnen het gezin voldoende opvang en begeleiding is voor een kind. Is er iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, aan wie ze vragen kunnen stellen en die op de hoogte is van hun doen en laten. Iemand die hen normen en waarden bijbrengt en hun gedrag corrigeert als dat nodig is. Vooral in één-ouder gezinnen lukt dat niet altijd, maar ook in gezinnen waar beide ouders voor hun werk veel in het buitenland zitten komt het voor: kinderen worden aan hun lot overgelaten. Een zorgcheck kan dramatische afloop voor de ouders hebbenSommige ouders weten niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden, omdat ze zelf ook nooit goed zijn opgevoed. Het tekort aan gezinsbegeleiders en de voor een grote groep mensen toch wel hoge kosten van kinderzorgplaatsen in de leerhuizen, brachten me op het idee om een onderwijspakket Veilige Woonomgeving samen te stellen, ” legt Schippers uit.
Een zorgcheck kan dramatische afloop voor de ouders hebben
Minister Paul de Krom overweegt om het onderwijspakket, zodra het een Europees keurmerk heeft, verplicht te stellen voor gezinnen die onvoldoende scoren op de zorgcheck. Het pakket is dan gratis beschikbaar via de kennisbank.


De vereniging van werkende ouders (VVWO) is kritisch over het initiatief. Sigourney Milders, voorzitter van de VVWO vindt het te ver gaan om de onderwijspakketten een verplichtend karakter te geven. “Wij zijn altijd tegen de invoering van de verplichte zorgcheck geweest. Het is veel te betuttelend. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van de kinderen, niet de overheid, en de meeste ouders doen dat prima. Alleen als het sterke vermoeden bestaat dat er iets mis is, Het ontwikkelde uniform voor het zorgcheck teammag de overheid de zorgcheck uitvoeren, vinden wij. We hebben geen bezwaar tegen het aanbieden van een onderwijspakket, maar willen niet dat de overheid het gaat opleggen. Er zijn ook nog andere manieren om de woonomgeving veiliger te maken. Je kunt ook een au-pair inhuren.”
Het ontwikkelde uniform voor het zorgcheck team

 

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional