Tekstvak:  Het leerhuis in de eigen buurt is voor jong en oud toegankelijk van 12.00 tot 21.00 uur.
Het leerhuis in de eigen buurt is voor jong en oud toegankelijk van 12.00 tot 21.00 uur.
In grotere steden heeft iedere stadswijk al een door de overheid gefinancierd leerhuis. In kleinere steden en dorpen hangt het van het aantal inwoners af hoeveel leerhuizen er zijn. Leerhuizen zijn vrij toegankelijk voor wijkbewoners die zich bij de kennisaccountant hebben aangemeld voor een formeel examen. Er is voldoende studieruimte met adequate ict-voorzieningen en er zijn vakwerkplaatsen horeca en techniek. Steeds meer bij vakgildes aangesloten bedrijven bieden inmiddels gespecialiseerde vakwerkplaatsen aan, waardoor de vakwerkplaatsen van de leerhuizen een tekort aan stagiaires dreigen te krijgen. Het restaurant en de garage van de meeste leerhuizen zijn nu nog voor publiek geopend van 12.00 tot 21.00 uur, maar het is de vraag of dat in de toekomst ook zo zal blijven. De EDU-planners en de leercoaches zijn beschikbaar voor studieadvies en –begeleiding. Tot aan de basiskwalificatie is deze service gratis, daarna niet meer. Leerhuizen bieden onderdak aan commerciële diensten zoals kinderopvang, yogalessen, cursussen en extra studiebegeleiding.

Particuliere onderwijsinstituten in het nauw

Leiden  -Door de afschaffing van de financiering voor het bijzonder onderwijs hebben veel particuliere scholen hun deuren moeten sluiten. Alleen de talentkostscholen, die vooral bezocht worden door deelnemers met gefortuneerde ouders, houden het hoofd nog boven water. Staatssecretaris Pechtolt is daar niet rouwig om. “Met leerhuizen bieden we alle wijkbewoners, jong en oud, gelijke onderwijskansen. Er is een ruime keuze aan onderwijspakketten met een grote variëteit aan leerstijlen en vakken. Iedereen kan uit de kennisbank halen wat hij nodig heeft om aan de behoefte van de arbeidsmarkt te voldoen. De leercoaches houden zich bezig met kennisontwikkeling, niet met levensovertuigingen. Particuliere instituten op religieuze grondslag kunnen en willen we niet verbieden, maar we financieren ze niet. ”
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional