Kinderen volgen zowel op de PLE als op de SLE gedifferentieerde leertrajecten in leergroepen van maximaal 15 leerlingen. Elke leergroep valt onder de verantwoording van minimaal twee docenten zodat er voldoende ruimte en tijd is elke leerling individueel te begeleiden. Elke leerling heeft maximaal tien jaar de tijd om alle leertrajecten van de PLE definitief af te ronden. Bij alle trajecten die op het Leeratelier plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van simulatieapparatuur om authentieke werkomgevingen zo getrouw mogelijk na te bootsen.

Let LED

De  kennis en social skills binnen de talloze leertrajecten worden op verschillende cognitieve, emotionele en sociale levels aangeboden. Dit aanbod wordt afgestemd op de LLIP data en de daaruit voortvloeiende overheidsadviezen om vervolgens aangepast te worden aan de individuele capaciteiten van elke leerling. Zo kan een leerling zich op het hoogste cognitieve level van het leertraject Science bevinden, terwijl hij op het laagste kennislevel het leertraject Chinees volgt. Leerlingen op de PLE die voor een bepaald level voor een leertraject de vereiste eindkwalificatie hebben gehaald, mogen, ongeacht hun leeftijd, doorstromen naar het secundaire onderwijs, de SLE. Omdat de levels van de opgedane kennis, en de social skills per leerling sterk variëren, is het geen uitzondering dat een cognitief begaafde leerling van een jaar of 9 de eindkwalificatie voor bijvoorbeeld het leertraject Engels heeft gehaald waardoor hij op de SLE dit traject mag volgen tussen 15jarige leerlingen. Leerlingen op het SLE hebben een grote vrijheid wat leertrajecten en levels betreft.
Jelle Sjolema
Zowel binnen het Bedrijfs- als het Kennisonderwijs krijgen alle leerlingen de ruimte en de tijd om zich tot hun 24e levensjaar optimaal voor te bereiden op een positie in de maatschappij. Vanaf hun 24e wordt iedereen geacht minimaal 50% inzetbaar te zijn in het arbeidsproces. Leerlingen die voor die tijd dreigen vast te lopen of een ernstige kennisachterstand hebben opgelopen, worden met regelmaat gewaarschuwd via het LLIP systeem. Leerlingen die deze waarschuwingen in de wind slaan en niet meer in staat zijn voor hun 24e bepaalde eindkwalificaties met een positief resultaat af te sluiten, krijgen van het K.I.M.O. gerichte adviezen over mogelijke baanopties. Op grond van het intelligentie Quotiënt en het emotioneel/sociale Quotiënt worden leerlingen ingedeeld in leergroepen binnen het

Bedrijfs- en het Kennisonderwijs. Binnen de leergroepen waar de focus op EQ en SQ ligt, wordt veel aandacht besteed aan soft skills, het zelfbewustzijn en het burgerbewustzijn. Binnen de IQ leergroepen ligt het accent meer op het verwerven van vereiste kennis, het onderzoekend leren en op het aanleveren nieuwe EuroWeb 20.20 content.
Er zijn de afgelopen jaren talloze Europese digitale netwerken ontstaan waar gemeenschappen van leerlingen samen onderzoekend bezig zijn, met elkaar aan de constructie van nieuwe inzichten werken en deze nieuwe kennis met anderen delen.
Elke vorm van nieuw ingebrachte kennis wordt vervolgens automatisch opgeslagen op hun LLIP. Bij het beoordelen van bekwaamheidseisen heeft het aanleveren van EuroWeb 20.20 content een doorslaggevende factor. Leerlingen die een te passief  prosumergedrag vertonen binnen bepaalde leertrajecten, komen niet in aanmerking voor een startkwalificatie om door te stromen naar het vervolg level binnen dat leertraject.

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional