De medewerkers die dagelijks fysiek op de Leerateliers aanwezig zijn, zijn de edu-primer en edu-carer. De edu-primer vervult  een belangrijke rol bij de talentontwikkeling en het op maat begeleiden van de leerling in de gewenste maatschappelijke leertrajecten. Op grond van door de overheid Rapport leraarverstrekte LLIP data en adviezen zoekt hij naar passende leertrajecten voor elke individuele leerling en hij coördineert passende stages, leer- en werkplaatsen binnen het Bedrijfsonderwijs. Op grond van de verstrekte leeradviezen regelt de edu-primer ook welke kennis en expertise vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk is voor bepaalde leertrajecten. Hij stimuleert zijn leerlingen geschikte EuroWeb 20.20 content aan te leveren en  adviseert hen op welke wijze verworven ranking- en hitbonussen optimaal benut kunnen worden.
De edu-carer is verantwoordelijk voor alle leerlingen die tijdelijk of constant extra zorg behoeven. Zij zijn met name gespecialiseerd in specifieke leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. In het laatste jaar van hun opleiding hebben de edu-carers zich  op academische levels gespecialiseerd in social work, social care en socials skills. Met name op het gebied van de social skills spelen zij een belangrijke pedagogische rol voor alle leerlingen binnen de Leerateliers. Zij zijn op dit gebied het directe aanspreekpunt voor de ouders en geven op basis van de LLIP data adviezen over eventuele handelingsplannen en professionele zorg.
Zowel de edu-carer als de edu-primer werken op contractbasis en zijn volledig in dienst van de overheid. Jaarlijks worden zij door het K.I.M.O. op hun LLIP data beoordeeld, waarbij het accent ligt op hun actuele kennisniveau, hun aangeleverde EuroWeb 20.20 content, hun professionaliseringsactiviteiten en de successen van hun leerlingen. Naast deze beoordelingen door de overheid hebben ook ouders en leerlingen een stem binnen dit proces. Via digitale beoordelingsformuleren kunnen zij het functioneren van de edu-medewerker aangeven.

EDU carerNaast de edu-carer en de edu-primer is er nog een derde groep, de edu-profs, die  een vijfjarige academische opleiding gevolgd hebben waar zij zich bekwaamd hebben binnen één vakgebied. Na zijn opleiding is elke edu-prof minimaal één jaar binnen het bedrijfsleven werkzaam in binnen- en buitenland.
Edu-profs zijn contractueel niet aan het Leeratelier verbonden, het zijn autonome professionals die als educatief ondernemer die kennis aanbieden die afgestemd is op de behoefte van de kenniseconomie. Zij vermarkten hun kennis en expertise als handelswaar via internet aan het Leeratelier. Alvorens de edu-prof zijn het kennis- en expertise ter beschikking mag stellen aan het Leeratelier, dient hij te beschikken over een overheidslicensie.
Meestal opereren edu-profs als ZZP-er, alhoewel er de laatste tijd steeds meer kleinschalige edu- maatschappen opgericht worden, waardoor zij hun concurrerende positie trachten te versterken. Om hun marktwaarde te behouden is professionalisering voor hen zeer belangrijk. Edu-profs spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van aangeleverde EuroWeb 20.20 content en brengen over de kwaliteit van de aangeleverde kennis advies uit aan het K.I.M.O.
Elke edu-prof die zijn kennis en expertise aan het Leeratelier ter beschikking mag stellen, is verplicht zijn c.v., zijn kennisniveau en zijn professionaliseringsactiviteiten aan te geven via het internet. Deze data zijn voor iedereen toegankelijk en leerlingen en studenten worden op deze manier in staat gesteld de voor hen meest geschikte edu-prof te selecteren.
Naast de edu-profs zijn ook de vaste edu-medewerkers van het Leeratelier zich zeer bewust van hun marktwaarde De overheid stimuleert en faciliteert vooral het flexwerken van edu-medewerkers om hun kennis en expertise op peil te houden. Veel edu-medewerkers op het Leeratelier hebben naast hun educatieve werkzaamheden een parttime baan binnen het bedrijfsleven.

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional