Het is inmiddels al weer een aantal jaren geleden dat de maatschappelijke onrust, onder andere veroorzaakt door de wereldwijde financiële crisis, tot een nieuwe Europese politiek geleid heeft.

Stakingen in Nederland, Duitsland en Italië tegen het slecht functionerende onderwijs zorgden in 2012 voor maandenlange sluitingen van vele scholen in deze landen.

Koppen onrust

In datzelfde jaar werd heel Europa lange tijd platgelegd door ernstige onlusten en protesten tegen de voorgenomen invoering van de  verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 69 jaar. De politieke taalstrijd in België, die met veel geweld gepaard ging, leidde in 2013 tot het uiteenvallen van het land in twee onafhankelijke naties. Een jaar later werd Europa opgeschrikt door diverse terreuraanslagen van anti-globalisten in onder andere Amsterdam, Londen en Kopenhagen. Dit geweld veroorzaakte onrust en angst bij de burgers van de E.U. en de roep om meer veiligheid en een sterk leiderschap werd steeds luider. Dit alles heeft er in 2014 toe geleid dat de regeringen van de E.U. lidstaten, met name op het gebied van  zorg, veiligheid en onderwijs, de regie weer stevig in handen namen.
Verdrag

In datzelfde jaar ondertekenden de politieke leiders van Europa in Brussel het Verdrag voor de Europese Eenheid. Dit Verdrag had tot doel de Europese lidstaten tot een hechte eenheid te smeden op het gebied van het buitenlandbeleid, de veiligheid, de zorg en het onderwijs.

Een van de direct merkbare gevolgen van het Verdrag was dat er snel een einde kwam aan verschillende vormen van privatisering binnen de Europese lidstaten.

In Nederland kwamen de afgelopen jaren de NS, de Zorgverzekeraars en alle Nutsbedrijven in handen van de overheid. Een ander gevolg van de centrale aansturingen, vastgelegd in het nieuwe Europese verdrag, was de drastische hervorming van het Europese onderwijssysteem. Europa wilde graag als kenniseconomie zijn concurrerende positie behouden, daarom was het noodzakelijk om op grote schaal te investeren in (nieuwe) kennis, research and development. Het onderwijs werd vanaf 2014 met succes het speerpunt van de Europese politiek. Nederland voerde datzelfde jaar als eerste lidstaat het compleet nieuwe Europese onderwijssysteem in. Onder het motto Triple L, Life Long Learning, werd onderwijs een leven lang gratis en voor iedereen toegankelijk. Triple L moest ervoor zorgen dat iedere burger een leven lang zijn marktwaarde op peil kon houden om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de kenniseconomie.
PIRC
Revolutionaire ontwikkelingen hebben elkaar de afgelopen jaren in hoog tempo opgevolgd, waardoor technologische processen in een stroomversnelling geraakt zijn. Door de allernieuwste ontwikkelingen van de gentherapie, de neurologie en de biotechnologie is het in onze moderne tijd sinds enkele jaren mogelijk om op basis van DNA-monsters bij pasgeboren baby’s toekomstige ziektes, maar ook leer- en gedrags-stoornissen vast te stellen. Hierdoor kan in een zeer vroeg stadium met preventieve behandelingen gestart worden. Genetici zijn hierdoor in staat bij baby’s en peuters vormen van aanleg en talenten vast te stellen, waardoor de mogelijkheid bestaat al op jonge leeftijd te interveniëren bij te grote ‘nurture’ en ‘nature’ verschillen. Op jonge leeftijd kan al gestart worden met het aanbieden van maatwerk en talentontwikkeling.

Dood aan de PIRC

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional