Met de invoering van het vernieuwde onderwijssysteem in 2015 ontstond de behoefte aan een ander type schoolgebouw. De traditionele consumptiegerichte schoolgebouwen voldeden niet meer. De nieuwe leerateliers huisvesten leerlingen van alle leeftijden en er worden van 7.00 tot 23.00 gebruikt. Het atelier zorgt voor een ontwikkelings-gerichte werkplaats-karakter dat past bij het postumer gedrag van alle studerenden. In de daarop volgende jaren rezen in alle dorpen en steden in heel Europa  modern ogende gebouwen als paddenstoelen uit de grond.
Deze Leerateliers zijn kennis- en expertisecentra waarbinnen het educatieve systeem gericht is op individuele talentontwikkeling en contentproductie. Deze ultramoderne opleidings- en  ontwikkelcentra zijn niet alleen voor leerlingen bedoeld, maar voor alle burgers die op een of andere manier aan hun kennisontwikkeling willen werken. Naast kinderopvang en paramedische voorzieningen bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van het Leeratelier ook vaak een verzorgingstehuis, restaurants, kantoren, sport- en fitnessruimtes, kunstinstellingen, winkels en appartementen.


Het Leeratelier speelt sinds enkele jaren een zeer belangrijke pedagogische rol als sociaal anker binnen onze maatschappij. Opvoedkundige taken van ouders worden overgenomen door edu-primers en edu-carers. Deze docenten hebben tijdens hun academische docentenopleiding pedagogische, psychologische en orthopedagogische leertrajecten gevolgd, waardoor zij zeer bekwaam zijn in het opvoeden van onze hedendaagse jeugd. Behalve de ondersteuning van ouders bij de opvoeding zijn ook kinderopvang en levensloopondersteuning nauw verbonden met het Leeratelier.
Naast het verwerven, het inbrengen en delen van EuroWeb 20.20 ligt het accent in de Leerateliers hoofdzakelijk op samenwerking, betrokkenheid en solidariteit, aspecten die van groot belang zijn binnen de kenniseconomie. Er wordt dan ook op alle Leerateliers in heel Europa veel aandacht besteed aan het opleiden van leerlingen voor een maatschappij waarbinnen teamspirit en solidariteit hoge prioriteit heeft. Het Leeratelier is echter niet alleen  verantwoordelijk voor de zorg voor maatschappelijke vorming van leerlingen. Aan alle burgers waar op grond van de LLIP data een leerbehoefte gesignaleerd is, wordt de mogelijkheid geboden in het Leeratelier tot volwaardig en actief participant van de Europese samenleving gevormd te worden.

Veel sociale activiteiten, voor zowel ouderen als jongeren, vinden binnen het Leeratelier plaats. Voor veel jongelui is het Leeratelier naast een ontmoetingsplek ook hun “huiskamer” geworden. Naast leren zijn er ook talloze mogelijkheden op recreatief gebied en niet zelden zijn leerlingen en volwassenen tot ’s avonds laat in het gebouw aanwezig. Alle Leerateliers zijn zeven dagen per week geopend van ’s ochtends 6 tot ’s avonds 22 uur. Steeds meer  Leerateliers bieden tegen een geringe vergoeding overnachtingsmogelijkheden aan voor leerlingen tot 18 jaar.


Maxima opent leeratelierProfessionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional