Marktgericht life long learning; bestuurlijke borging en de leerling als prosumer.
Onder het motto Triple L: Life Long Learning, krijgt iedere burger de mogelijkheid zijn marktwaarde een leven lang op peil te houden om op deze manier een waardevolle bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Binnen het Triple L zijn de sleutelwoorden centrale aansturing, efficiëntie en talentontwikkeling. De overheid stuurt het onderwijs aan en stimuleert dat zowel leerlingen als alle andere burgers opgedane nieuwe kennis delen met anderen door het zogenaamde prosumergedrag te belonen met bonussen. Wetenschappers in dienst van de overheid checken de kennis en voorzien deze van een waarborg.

Scenario 4 in pdf

Het is inmiddels al weer een aantal jaren geleden dat de maatschappelijke onrust, onder andere veroorzaakt door de wereldwijde financiële crisis, tot een nieuwe Europese politiek geleid heeft.


Koppen onrust

Stakingen in Nederland, Duitsland en Italië tegen het slecht functionerende onderwijs zorgden in 2012 voor maandenlange sluitingen van vele scholen in deze landen.


Lees verder...
Zoals u zich ongetwijfeld nog herinnert, was ons land in 2014 koploper binnen Europa wat de onderwijshervorming betrof. Het Triple L onderwijssysteem had de taak ervoor te zorgen dat de marktwaarde van iedere burger een leven lang op peil gehouden zou worden.

PLE SLE
Binnen het  Triple L waren de sleutelwoorden centrale aansturing, efficiëntie, talentontwikkeling.

Lees verder...
Met de invoering van het vernieuwde onderwijssysteem in 2015 ontstond de behoefte aan een ander type schoolgebouw. De traditionele consumptiegerichte schoolgebouwen voldeden niet meer.

PLE SLE

De nieuwe leerateliers huisvesten leerlingen van alle leeftijden en er worden van 7.00 tot 23.00 gebruikt.

Lees verder...
Kinderen volgen zowel op de PLE als op de SLE gedifferentieerde leertrajecten in leergroepen van maximaal 15 leerlingen. Elke leergroep valt onder de verantwoording van minimaal twee docenten zodat er voldoende ruimte en tijd is elke leerling individueel te begeleiden.

Bonusaanbieding

Elke leerling heeft maximaal tien jaar de tijd om alle leertrajecten van de PLE definitief af te ronden.

Lees verder...
De medewerkers die dagelijks fysiek op de Leerateliers aanwezig zijn, zijn de edu-primer en edu-carer.

Edu care docent tabel

De edu-primer vervult  een belangrijke rol bij de talentontwikkeling en het op maat begeleiden van de leerling in de gewenste maatschappelijke leertrajecten.

Lees verder...
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional